arendal Rescue gameS

A journey of a thousand miles begins with a single step


Banekart /Event map

M-shapeløype:
Surfrace, Board, Ski og Ocean går i M-shape løype

M-shape vil si at utøveren skal:
ut runde      1. ytre-bøye
inn runde    vendebøye/flag
ut runde      2. ytre-bøye 
inn rune       mål

I Ocean er det løping mellom markert start-mål (på kart) for hvert utstyrsbytte og virkelig mål vil være oppe ved start.

Lagøvelser vil foregå rundt svømmebøyer som ligger midt i banen.

Nippers vil kun runde bøyene en gang og ha mål ved start.

English

M-shape trail:
Surfrace, Board, Ski and Ocean will follow a M-shape trail

M-shape means for the participant:
outbound       1st outer-bend
inbound          turning buoy / flagg
outbound       2nd outer-bend
inbound          finishing line


For the Ocean event, there will be a sprint between Start and End for each equipment change (see map), while the real finishing line will be at the starting point.


Team events will take place around the swimming buoys located in the middle of the course.

Nippers will only go once around the buoys and will have their finishing line at the starting point.

M-shape løype
M-shape løype ble brukt under VM i Australia 2019 med to løyper etter hverandre. Dette var mer publikumsvennlig siden utøverne er nærmere publikum midt i øvelsen.

I Noatun Rescue Games har vi imidlertid kortet inn løypa slik at M-shape ikke gir vesentlig lenger øvelser enn vanlig løype.

Vi vet at dette vil gi ekstra utfordring for utøverne da løypene blir mer teknisk krevende. Dette gir en større fordel på å være teknisk god og ikke like stor fordel på kun være utholdende.

Vi håper at dette gir et ekstra spenningsmoment for tilskuerne!

English

M-shape trail:
During the World Championships in Australia in 2019 the M-shape trail was used with two trails in a row in order to create a more audience-friendly performance.

In the Noatun Rescue Games, however, we have decreased the course. This adjustment will assure that the M-shape course will have the approximate length of a normal course.

We know that this will provide extra challenges for the athletes as the courses become technically more demanding. This however can provide a greater advantage for a technical better performance  and a less greater advantage when it comes to endurance.

Hopefully this will result in an extra thrill for the spectators!