2022

Om Arendal Rescue Games

20.-21. August 2022
Fevik Strand Hotel

Arendal Rescue Games er et utendørs livredningsstevne i regi av Arendal svømme og livredningsklubb. Konkurransene foregår både på stranda og i sjøen ved Strand Hotel, Fevik,     20.-21. august 2022.

About Arendal Rescue Games

20th-21st, August 2022
Fevik Strand Hotel

Arendal Rescue Games is an outdoor lifesaving competition under the auspices of Arendal Swimming and lifesaving club. The competitions take place at the beach by Strand Hotel, Fevik, the 20th – 21st, August 2022. 

Påmelding

Registration

Trinn 1
Preliminær påmelding

1. Påmelding av selve klubben, med kontaktinfo og et ca antall 
    utøvere (ikke bindende)
2. Innen 1. juni per e-mail til ste.knutsen@gmail.com

Trinn 2
Endelig påmelding

Gjøres på egne skjemaer som alle som har levert preliminær påmelding (pkt.1) får tilsendt.
Endelig påmelding skal være inne 01. juli

.

Step 1
Preliminary registration

1. Club registration, with contact details and an approx. number of participants          (notbinding)
2. Latest by June 1st by e-mail to ste.knutsen@gmail.com

Step 2
Final registration

By separate forms that will be provided after preliminary registration. Final registration latest by July 1st.