ARENDAL RESCUE GAMES
NM LIVREDNING HAV

2023Om Arendal Rescue Games /
NM Livredning Hav

26.-27. August 2023
Fevik Strand Hotel

Arendal Rescue Games er et utendørs livredningsstevne i regi av Arendal svømme og livredningsklubb. Konkurransene foregår både på stranda og i sjøen ved Strand Hotel, Fevik,     26.-27. august 2023.

NM – Norgesmesterskap i livredning hav arrangeres i år samtidig med ARG

About Arendal Rescue Games /
Norwegian Championship Ocean Lifesaving Event

26th-27th, August 2023
Fevik Strand Hotel

Arendal Rescue Games is an outdoor lifesaving competition under the auspices of Arendal Swimming and lifesaving club. The competitions take place at the beach by Strand Hotel, Fevik, the 26th – 27th, August 2023. 

NM – Norwegian Ocean Lifesaving Championship is hold at the same time as ARG

Påmelding

Registration

Trinn 1
Preliminær påmelding

1. Påmelding av selve klubben, med kontaktinfo og et ca antall 
    utøvere (ikke bindende)
2. Innen 1. juni per e-mail til ste.knutsen@gmail.com

Trinn 2
Endelig påmelding

Gjøres på egne skjemaer som alle som har levert preliminær påmelding (pkt.1) får tilsendt.
Endelig påmelding skal være inne 01. juli.

Step 1
Preliminary registration

1. Club registration, with contact details and an approx. number of participants          (notbinding)
2. Latest by June 1st by e-mail to ste.knutsen@gmail.com

Step 2
Final registration

By separate forms that will be provided after preliminary registration. Final registration latest by July 1st.