Noatun Rescue gameS

Tidsskjema / Time Schedule

  Fredag 6. August
19:00Lagledermøte (lagledere kan delta via internett)
Team leader meeting (team leaders may
participate via internet)
 Lørdag 7. August 
Noatun NRGNippers
7:30-08:15Oppvarming / Warm upOppvarming / Warm up
08:30Surf Race
09:00Board Race
09:30Board Race
10:00Board Relay
10:30Surf Ski Race
11:00Beach Sprint
11:30Beach Relay
11:35Pause / Break
11:40Beach Sprint
12:30Surf Race
13:00Board Rescue
13:30Rescue Tube Rescue
14:00Beach Flag
14:45Beach Flag
15:30Oceanman / Oceanwoman
16:30Ocean M Lifesaver Relay

NB!
I Noatun Rescue Games følges tidskjema, ny øvelse starter på oppsatt klokkeslett hvis ikke arrangementet er forsinket. Heatene går fortløpende til øvelsen er ferdig. Deltagere som ikke møter i tide, får ikke starte. 

I Noatun Nippers er tidene veiledende, neste øvelse starter så fort som mulig etter at forrige er ferdig.  Dette gjelder uansett om vi er foran eller etter tidskjema.

NB!
Noatun Rescue Games will strictly follow the timetable. New events will start on time unless there are delays. Heats will run continuously until events are finished. Participants who are delayed may not start.

 The event schedule for Noatun Nippers is indicative.  New events start continuously once the previous event has been completed.