Noatun Rescue gameS

Tidsskjema / Time Schedule

Foreløpig tidsskjema / Preliminary Time Schedule

  Fredag 6. August
19:00Lagledermøte (lagledere kan delta via internett)
Team leader meeting (team leaders may
participate via internet)
  Lørdag 7. August
07:30-08:15Oppvarming / Warm up
08:30:001Surf Race (direkte finale)
09:152Board
10:003Surf Ski
11:004Beach Sprint
12:00-14:00Pause /Break (Noatun Nippers)
14:00F2Board finale
14:30L1Board Rescue
15:00
15:30F3Surf Ski (finale)
16:00L2Rescue Tube Rescue
17:00F4Beach Sprint finale
17:30L3Beach Relay

NB!
I Noatun Rescue Games følges tidskjema, ny øvelse starter på oppsatt klokkeslett hvis ikke arrangementet er forsinket. Heatene går fortløpende til øvelsen er ferdig. Deltagere som ikke møter i tide, får ikke starte. 

I Noatun Nippers er tidene veiledende, neste øvelse starter så fort som mulig etter at forrige er ferdig.  Dette gjelder uansett om vi er foran eller etter tidskjema.

NB!
Noatun Rescue Games will strictly follow the timetable. New events will start on time unless there are delays. Heats will run continuously until events are finished. Participants who are delayed may not start.

 The event schedule for Noatun Nippers is indicative.  New events start continuously once the previous event has been completed.

  Lørdag 7. August Noatun Nippers
12:00N1Surf Race
12:20N2Board Race
12:40N3Board Race Relay
13:00N4Beach Sprint
13:20N5Beach Flag
  Søndag 8. August
07:30-08:15Oppvarming / Warm up
08:305Ocean man / Ocean woman
09:15
10:006Beach flag
11:00
12:00-14:00Pause / Break
14:00F6Beach flag finale
14:30
15:00F5Ocean finale
15:30
16:00L4Ocean Relay
17:00
17:30