2021

Om Noatun Rescue Games

7. August 2021
Fevik Strand Hotel

Noatun Rescue Games er et utendørs livredningsstevne i regi av Arendal svømme og livredningsklubb. Konkurransene foregår både på stranda og i sjøen ved Strand Hotel, Fevik,     7. august 2021.

About Noatun Rescue Games

7th August 2021
Fevik Strand Hotel

Noatun Rescue Games is an outdoor lifesaving competition under the auspices of Arendal Swimming and lifesaving club. The competitions take place at the beach by Strand Hotel, Fevik, the 7th August 2021. 

Påmelding

Registration

Trinn 1
Preliminær påmelding

1. Påmelding av selve klubben, med kontaktinfo og et ca antall 
    utøvere (ikke bindende)
2. Innen 1. juni per e-mail til ste.knutsen@gmail.com

Trinn 2
Endelig påmelding

Gjøres på egne skjemaer som alle som har levert preliminær påmelding (pkt.1) får tilsendt.
Endelig påmelding skal være inne 01. juli

.

Step 1
Preliminary registration

1. Club registration, with contact details and an approx. number of participants          (notbinding)
2. Latest by June 1st by e-mail to ste.knutsen@gmail.com

Step 2
Final registration

By separate forms that will be provided after preliminary registration. Final registration latest by July 1st.