Innkalling til årsmøte i Arendal svømme- og livredningsklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal svømme- og livredningsklubb.

 

Årsmøte avholdes:

 

Dato: 19.Mars 2018

Sted:  Personalrommet Stinta Skole

Kl:    18.00

 

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøte, må sendes styret innen 5 Mars 2018

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli sendt ut til medlemmer pr e-post senest èn uke før årsmøte. Revidert regnskap fremlegges på årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Arendal SLK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arendal SLK’s lov § 5 til § 8.

 

 

 

Velkommen til årsmøte!

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret

 

Arendal Svømme- og livredningsklubb